Vánoční bohoslužby

24.12.2018 21:45

Zveme všechny na vánoční bohoslužby. Letos spojené hlavně se zvukem nových varhan.Prý to bude síla, možná na ně bude náš kostel malý...Tak si je přijďte poslechnout. Nové varhany zazní ve zkušebním provozu příští neděli 23.12. a pak na půlnoční v pondělí 24.12. až na závěrečnou koledu Narodil se Kristus Pán.

22.12. od 15:00 vánoční zdobení kostela

24.12. 13:00-15:00 otevřený kostel s možností si prohlédnout Betlém a odnést si Betlémské světlo od skautů

24.12. ve 21:45 Půlnoční mše - zazní koledy za doprovodu cimbálové kapely. Luxusní zážitek, který každý rok láká stále více návštěvníků.

25.12. v 8 hodin za doprovodu zpěvu mužáků Švarcavan

26.12. v 8 hodin za doprovodu scholy s kytarou. Místo kázání se budou zpívat koledy z kancionálu za doprovodu varhanKontakt

Římskokatolická farnost Nosislav

Římskokatolická farnost Nosislav Komenského 104 691 64 Nosislav

Správce farnosti: Mgr. Pavel Cebula
Fara Židlochovice: 731 60 70 34