Příprava ke svátostem pro dospělé

20.09.2015 13:58

Příprava ke svátostem pro dospělé - křest, 1.svaté přijímání, biřmování probíhá v Židlochovicích formou setkání 1x měsíčně v Židlochovicích na faře. Další setkání proběhne v pátek 20.11. v 19:00 Všichni zájemci jsou srdečně zváni.Kontakt

Římskokatolická farnost Nosislav

Římskokatolická farnost Nosislav Komenského 104 691 64 Nosislav

Správce farnosti: Mgr. Pavel Cebula
Fara Židlochovice: 731 60 70 34