Mátlův akademický sbor

24.02.2016 07:00

V neděli 6.3. v 8:30 doprovodí bohoslužbu Mátlův akade mický sbor.Kontakt

Římskokatolická farnost Nosislav

Římskokatolická farnost Nosislav Komenského 104 691 64 Nosislav

Správce farnosti: Mgr. Pavel Cebula
Fara Židlochovice: 731 60 70 34